Makale

İnşaatlarda Deniz Kumu Kullanımı


Deniz kumu; sülfat, klor, magnezyum yönünden zengindir. Bu maddeler özellikle çimento içerisindeki serbest kireç ile tepkimeye girerek çeşitli olumsuzluklara yol açarlar.• HANGİ SORUNLARA YOL AÇAR?
  1. Beton içerisinde hacimsel genleşme: Sülfat (SO4) kökü ile birleşen çimentodaki serbest kireç Candlot tuzunun oluşmasına, bu oluşum da beton içerisinde hacimsel genleşmelere ve betonun tahrip olmasına yol açar.


  2. Çimentonun bağlayıcılığını yitirmesi ve agrega bünyesindeki hacimsel genleşme: Klor (Cl2) ile çimentodaki serbest kireç birleşerek kalsiyum klorür (CaCl2) ve/veya magnezyum klorür (MgCl2) oluşturur. Bu reaksiyon çimentonun bağlayıcılığını yok eder, eğer sodyum klorür (NaCl) veya potasyum klorür (KCl) oluşur ise bu kez alkali/agrega tepkimesi başlar ki bunun anlamı agrega bünyesinde hacimsel genleşmedir. Sonuçta beton tahrip olur.Bu reaksiyonlar sülfat reaksiyonundaki hacimsel genleşme sürecinden çok daha hızlı gerçekleşen süreçlerdir.


  3. Karbondioksit Reakiyonu: Korozyon ve Betonun plakalar halinde ayrışması Çimentonun havadaki karbondioksit (CO2) ile reaksiyona girmesi sonucu kalsiyum karbonat (CaCO3) oluşur.Bu oluşum esnasında betonun ph değeri 9un altına düşer ve demir donatıda korozyon başlar.Eğer ortamda su var ise bu kez bikarbonat tuzları (CaCOOH) oluşur. Bu tuzlar suda çok kolay eriyen tuzlardır ve beton plakalar halinde ayrışmaya başlar.Beton içinde kireç kullanılmaması gerektiği halde, çimentonun içerisinde zaten varolan serbest kireç yukarıda sıralanan olumsuzlukları getirir. Başka bir deyişle; sıva imalatında çimento dışında ayrıca kireç ve agrega olarak da deniz kumunun kullanıldığı bir şantiyede, yapılan inşaatın kaliteli ve kalıcı olması beklenilemez.• DENİZ KUMU KULLANMAYA MECBUR KALDIYSAK…İnşaatlarda deniz kumu kesinlikle kullanılmamalıdır. Eğer çok zorunlu ise, agrega yıkanmalı ve çimento dışında serbest kireci silikatlaştıracak katkı malzemeleri, (silika fume,karbon yüzdesi çok düşük uçucu küller,traslar,...vb puzolonik maddeler) karışıma ilave edilmelidir. Bu durumda çimento/su oranını dengelemek için süper akışkanlaştırıcılar girilmesi gerekir. Eğer daha önce deniz kumu ile yapılmış bir imalatın onarımı söz konusu ise beton veya sıvaya nüfuz edecek ve alttaki tabakanın dış ortamla ilişkisini kesecek, kılcal çatlakları silikat jeli ile dolduracak malzemeler ile emprenye yapılması sorunun çözümüne katkıda bulunabilir.


E-Bülten

Yenilikler ve kampanyalardan haberdar olmak istiyorsanız eposta listemize üye olabilirsiniz.

Eposta adresi *Anket

Yapı Kimyasallarını tanıyor musunuz?

  • Tüm Anketler