Malzemeler

 • Perlit
  Perlit, silis içeren kayaların genel adıdır. Perliti diğer volkanik camlardan ayıran özelliği, yumuşama eğilimi göstereceği belirli bir sıcaklığa ısıtıldığında (871°C / 1600F) ilk hacminin 4 ila 20 katına ulaşmasıdır.
 • Camyünü
  Ergitilmiş camdan elde edilen ısı ve ses izolasyonunda kullanılan, bükülebilir, ateşe dayanıklı cam lifleridir.
  Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve yoğunlukta değişik kaplama malzelerİ ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir.
  Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme sağlamaktadır.
  Sıcağa ve rutubete maruz kalması halinde dahi, boyutlarında bir değişme olmaz. 
  Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz, böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilmez.
  İnorganik hammadde olan silis kumunun 1200 - 1250 °C'de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır.
  Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme malzemesi olarak kullanılmaktadır.
  Isı iletkenlik hesap λ = 0,040 W/mK'dir.(TS 825, Ek5 Sıra No:10.4)
  Su buharı diffüzyon  faktörü μ = 1'dir.(TS 825, Ek Sıra No:10.4)
  Kullanım sıcaklığı -50 / +250 °C'dir. Bağlayıcısız cam yünler 500 °C'ye kadar kullanılabilmektedirler.
  Ayrıca -250 / + 450 °C aralığında kullanılan cam yünü ürünler de üretilebilmektedir.
  Higroskopik ve kapiler değildir.
  Alman DIN 4102'ye göre 'yanmaz malzemeler ' sınıfı olan A sınıfındadır.
  Kullanım Alanları;
  Dış duvarlarda her türlü duvar ve betonarme elemanların iç yüzeylerinde,
  İç bölme ve komşu duvarlarda,
  Merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda,
  Her türlü ahşap oturtma çatılar, Metal çatılar ve sandviç çatılar
  (Şilteler, kullanılmayan çatı arası ısı yalıtımında, döşemeye serilmek suretiyle uygulanır.Şiltelerin üzeri herhangi bir malzeme ile örtülmez.)
  Ahşap karkas binaların içten ısı ve ses yalıtımı uygulamalarında kullanılmaktadır.
 • Taşyünü
  Bazalt, diyabaz, dolomit gibi kayaların ergitilerek püskürtüldükten ve bakalit ile karıştırılıp daha sonra özel işlemlerden geçirilmesi sonucu elde edilen mineral yün çeşididir. Sonra istenilen kalınlığa göre preslenmesiyle elde edilen yalıtım malzemesidir. Kayayünü ve Rockwool olarak da bilinir.
  Kullanım Alanları
  Kullanılmayan çatı aralarında sanayi yapılarının sandviç çatılarında , üzerine yük gelmeyen her türlü yatay uygulamada kullanılabilen Çatı Şiltesi,
  Asma tavan çözümlerinde kullanılan taşyünü asma tavan plakaları,
  Kullanılan çatı aralarının mertekleri arasında uygulanan alüminyum folyolu mertek arası şiltesi,
  Yürünen ve yürünmeyen teras çatılarda,düz veya eğimli çatılarda ısı ve ses yalıtımı amacı ile kullanılan çıplak veya bitümlü levhalar,
  Binaların zeminlerinde ve katlar arasındaki ısı ve ses yalıtımı ile titreşimli çalışan cihazların kaideleri altında darbe sesi yalıtımında kullanılan yüzer döşeme levhaları,
  Hafif ara bölme duvarlarda ses,dış duvarların içten yalıtımında ses ve ısı yalıtımı için kullanılan ara bölme levhaları,
  Granit,cam,alüminyum v.b.tüm cephe giydirme sistemlerinde ısı,ses ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılan bir yüzü alüminyum folyo veya camtülü kaplı cephe levhaları,
  Bina yalıtımlarının değişik detaylarında kullanılan farklı yoğunluklarda ki yalıtım levhaları,
  Yüksek sıcaklıklardaki düzlemsel yüzeylerin, yangın bölmelerinin, asansör kanallarının yalıtımında kullanılan yüksek sıcaklığa dayanıklı sanayi levhaları,
  Yüksek sıcaklıktaki proses ekipmanlarının, silindirik tank ve depoların, akışkan sıcaklığı çok yüksek olmasa bile büyük çaplı boruların yalıtımında kullanılan rabitz teline dikili sanayi şilteleri,
  Klima kanallarını dıştan ısı içten ısı ve ses yalıtımında kullanılan bir yüzü alüminyum folyo veya siyah camtülü kaplı klima levhaları,
  Konut ve sanayide kullanılan sıcak veya soğuk tesisat borularının ısı,ses ev titreşim yalıtım amacı ile kullanılan yüksek yoğunluklu kayayününde imal edilen çıplak ve alüminyum folyo kaplı prefabrik borular,
  Şilte ve levha uygulamanın mümkün olmadığı yüksek sıcaklıktaki, şekilsiz yüzeylerin, çift cidarlı kapıların yalıtımında tıkma usulü uygulanan, bağlayıcısız ve formsuz dökme taşyünü elyafı.
 • Isı ile şişen genleşen boyalar
  Isı ile Şişen/Genleşen Boya Sistemleri (Intumescent Paint) çelik, aluminyum, ahşap, beton vb. inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan malzemelerin yangından etkilenmemeleri için geliştirilmiş bir yanma geciktirici boya malzemesidir
   
  Kullanım Alanları
  Ana kullanım alanı Inşaat ve Endüstriyel Sektör
  Boya formu dışında, macun, kauçuk, köpük vb. formlardaki şişebilen formulasyonlar diğer uygulamalarda kullanılmaktadır. Metal yüzeyler dışında da (ağaç, kontraplak, kapı vb) yaygın olarak kullanılmaktadır.
   Çelik, alüminyum vb. metal yüzeyler,
  Ahşap yüzeyler,
  Beton, alçıpan vb. yüzeyler,
  Elektrik Kablo yüzeylerinde,
  Doğalgaz ve petrol platformlarında kullanılabilir.
  Inşaat sektörüne örnekler:
  Duvarlar ve bölmeler, kolonlar, kirişler, kapılar, merdivenler, döşemeler (tavanlı ve tavansız), çatılar (tavanlı ve tavansız), benzeri yapı elemanları verilebilir. Meskenlerde, kamuya ait binalarda, hastanelerde, okullarda, havalimanları ve benzeri yerlerde
  Endüstriyel sektöre örnekler:
  Doğalgaz borularında, petrol platformlarında vb kullanılabilmektedir.
 • Seramik Yünü
  Seramik yünü şilteler yüksek sıcaklıklarda (1430 C) ısıl yalıtım için kullanılmakla beraber ses yalıtımı ve yangın yalıtımı amaçlı da kullanılmaktadır.
  Yüksek sıcaklıklarda ve ani ısıl değişimlerin (termal şok – ani ısınma ve soğuma) yaşandığı ortamlarda azami direnç gösterir.
  Yüksek sıcaklıklarda asgari küçülme kabiliyetine sahiptir ve yalıtkanlık özelliğini kaybetmez.
  Kesinlikle yanmaz, bu sayede kullanıldığı alanda yangın yalıtımı da sağlamış olur.
  Ayrıca makine ve tesisatlardaki titreşimleri de emer, bu sayede ses yalıtımı da sağlanmış olur
  Hidroflorik asit, fosforik asit ve yüksek PH değeri içeren alkaliler (Na2O ve K2O) haricinde tüm kimyasal etmenlere karşı son derece dayanıklıdır.
  Isıl yalıtkanlık kabiliyeti ve fiziksel özellikleri su, su buharı ve yağ gibi etmenlerden etkilenmemektedir.
  Diğer refrakter malzemelere göre bünyesinde daha az ısı tuttuğu için azami enerji tasarrufu sağlar.
  Asbest içermez.
  Metallerle teması halinde kesinlikle paslanmaya yol açmaz.
  Korozyon, çürüme ve küflenme yapmaz.
  Su iticiliği yüksektir, makul oranlar dahilinde su emmez.
  Hafif ve esnek olması itibariyle uygulamalarda kolaylık sağlar.
 • Vermikülit
  VERMİKULİT ürünler, inorganik bağlayıcılı, içerisinde asbest ve organik bileşikler bulunmayan, yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleridir.
  Vermikulit; alüminyum – magnezyum katmanlı silikat yapıdadır. Pişirim esnasında ultra hafif granüler yapıya dönüşen malzeme, preslenerek plaka, tuğla ve isteğe bağlı özel şekilllerde kullanıma sunulur.
  Avantaj ve Özellikleri
  Termal şok dayanımı sayesinde fırınlarda alev gören yüzeylerde kullanılabilir.
  Yanmaz malzeme sınıfındadır, A1onaylıdır.
  Ön ısıtma sırasında duman problemi oluşturmaz.
  Düşük ısı iletkenliğine sahiptir.
  Elektrik direnci yüksektir.
  Kolay uygulanabilir.
  Yüksek izolasyon özelliğine sahiptir.
  Asit, alkali ve yanma gazlarına karşı kimyasal direnci mükemmeldir.
  Serttir ve mekanik dayanımı yüksektir.Vermikülit mikanın doğal aşınmasıyla oluşmuş magnezyum alümino slikat kil mineraldir. Uzun süre bir çeşit trioktahedral mika minerali olarak bilinen vermikülit, hızlı ısıtma ile yapraklara ayrılır ve küçük kurtçuklara benzeyen bir şekil alır. Vermikülit terimi, bu özelliği kullanılarak Latince vermıculareden türetilmiş ve 2:1 genleşebilen, tabaka yükü simektikinden büyük olan ve mikaya benzeyen mineraller için kullanılmıştır. Doğada; oluşumuna ve bulunduğu ortamlara göre, toprak, otojenik, metamorfik ve'makroskopik olmak üzere dört tipine rastlanmıştır
 • Cam Köpüğü
  Isı iletkenlik hesap değeri: 0,052 W/mK
  Kullanım sıcaklığı: -260 / +430°C
  Yoğunluk: 100-200 kg/m3
  Yanma sınıfı: BS476 standardına göre Class0.
  Buhar difüzyon direnç katsayısı: 10000
  Su emme: Su emmez
  Mekanik dayanım: 430 - 8800 kPa (48 - 880 ton/m2) basma dayanımı
 • Kalsiyum Silikat
  Kalsiyum silikat (Ca-Si) hafif izolasyon plakalar asbest içermeyen izolasyon malzemeleridir. Hafif veya ağır refrakter tuğlaların ya da refrakter betonu kombinasyonlarının arka izolasyonuna uygun ürünlerdir. Kalsiyum silikatın düşük termal şok dayanımı ön yüzey izolasyon malzemesi olarak kullanılmasına engeldir.
  Avantajları ve Özellikleri
  Düşük ısı iletkenliği.
  Yüksek termal dayanım.
  Düşük termal çekme.
  Düşük yoğunluk.
  Kükürt içermez ve demir oranı düşüktür.
  Koruyucu gazlara direnç. (CO, NH3, H2 ve CH4)
   Sıcaklık Dayanımı, °C  1000-1100
   Renk  Beyaz
   Yoğunluk, kg/m3  240
   Soğuk Kırılma Mukavemeti, N/mm2  1.4
  Çekme % (1000°C'de 12 saat) 1.3
  Termal Genleşme Katsayısı, m/mK  5.4x106
  Özgül Isı, kJ/kgK  1.03
  Isı İletkenlik Katsayısı, W/mK  
  200°C  0.07
  400°C  0.10
  600°C  0.14
  800°C  0.17
  Dirençli Olduğu Koruyucu Gazlar  CO, NH3, H 2 ve CH4
  Kimyasal Kompozisyon, %
  SİO2 44-45
  CaO 43-44
  Diğer Alkaliler  0,2
  Yanma Kaybı,%  11,5

  İşlenebilme
  Kalsiyum silikat ürünler kolaylıkla işlenebilir, işlem sırasında ortaya çıkan toz insan sağlığına zarar vermez.
  Uygulama Alanları
  Boru şekilli ve plaka halindeki kalsiyum silikat ürünler, refrakter arkası izolasyon uygulamalarında yüksek mekanik ve termal dayanım özellikleri ile tercih edilirler.
  Demir-Çelik sanayinde: Ergitme, haddeleme ve ısıl işlem uygulamalarında.
  Seramik sanayinde: Kuyu, tünel ya da kamara tipi fırınlarda arka izolasyon uygulamalarında.
  Cam sanayinde: Ergitme fırınlarında ve soğutma kanallarında.
  Çimento sanayinde: Isı değiştiriciler, siklon karıştırıcılar ve kalsinasyon fırınlarında.
  Kimya ve petrokimya sanayinde: Termal parçalanma reaktörleri ve işleme ünitelerinde.
  Alüminyum sanayinde: Ergitme, bekletme fırınları ve döküm yollukları arka izolasyonunda.

E-Bülten

Yenilikler ve kampanyalardan haberdar olmak istiyorsanız eposta listemize üye olabilirsiniz.

Eposta adresi *Anket

Yapı Kimyasallarını tanıyor musunuz?

 • Tüm Anketler